วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Massacre in Thailand


Massacre in Thailandhttp://redusala.blogspot.com

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2555 06:00

  http://www.facebook.com/photo.php?v=448271301883263

  เทปตัวอย่างการสัมภาษณ์ธิดา ถาวรเศรษฐ ปประธานนปช.

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2557 10:08

  ขอลงเนื้อหาขั้นลึกสุดๆ ที่ไม่สามารถลงเว็บของเมืองไทยได้
  http://siamdeva.blogspot.com

  ที่นี่สามารถลงเกี่ยวกับราชวงค์ได้เต็มที่หรือไม่

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20 มีนาคม 2558 23:45

  ทองแท้ ย่อม ไม่กลัวไฟ แต่เหตุไฉน ท่านจึงกลัวต่อ การพิสูจน์

  หากใคร กล่าวหา อะไร ก็ควรจะพิสูจน์ ข้อกล่าวหานั้น ไม่ใช่ นำเขาจับเข้าคุกอยู่อย่างเดียว

  ตอบลบ