วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คืนความสุขตำรวจ มติ ครม.นับเวลาราชการทวีคูณช่วงกฎอัยการศึกทั่วประเทศTue, 2015-06-23 16:27

        23 มิ.ย.2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่ง (ตช.) ที่เสนอให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 – 1 เมษายน 2558 มีสิทธิได้รับการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น