วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

'ผบ.ตร.' เปลี่ยน 'โฆษกตร.' เป็น 'เดชณรงค์' แทน 'ประวุฒิ' ที่ลาพักร้อนไปต่างปท.


       พล.ต.อ.จักรทิพย์ ออกคำสั่งตั้งพล.ต.อ.เดชณรงค์ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แทน พล.ต.อ.ประวุฒิ มีรายงานลาพักร้อนเดินทางไปต่างประเทศ และตั้งรองโฆษกฯ อีก 5 นาย
       27 ต.ค.2558  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร) มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 595/2558 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2558 เรื่องแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้
  • 1. พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 2. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 3. พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 4. พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 5. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 6. พ.ต.ท.ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมีอำนาจหน้าที่ 
  • 1.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
  • 2. ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และคำสั่งเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  • 3. การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สามารถเชิญผู้แทนหน่วย หรือข้าราชการตำรวจจากทุกหน่วยงานมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐาน หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  • 4. การขอใช้กำลังพล งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่สัมฤทธิ์ผล ให้พิจารณาเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามเหตุผลความจำเป็น 5.ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ และถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะรับผิดชอบร่วมกัน ในอันที่จะให้การดำเนินการสัมฤทธิ์ผล ตามความมุ่งหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        โดยเดลินิวส์และไทยพีบีเอส รายงานตรงกันด้วยว่า ขณะนี้ทาง พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกตร.คนก่อนหน้า ได้ลาพักร้อนเดินทางไปต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น