วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ยุ่งปม 7 สนช.ขาดประชุม ชี้เป็นเรื่องต้นสังกัดตรวจสอบ


ปมไอลอว์แฉ 7 สนช. ขาดประชุมเป็นประจำ จนอาจจะเป็นเหตุให้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิก ผู้ตรวจการแผ่นดิน บอกไม่ยุ่ง ชี้เป็นเรื่องต้นสังกัดตรวจสอบ ด้าน ประธาน สนช. ยันว่าจะไม่มีการตั้งกรรมการสอบ มั่นใจไม่กระทบต่อภาพลักษณ์

15 ก.พ.2560 จากกรณีที่ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ได้เปิดเผยผลสำรวจ เกี่ยวกับการเข้าประชุมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบว่า ตามข้อบังคับกำหนดให้สมาชิกต้องมาลงมติอย่างน้อย 1 ใน 3 ของทุกรอบ 90 วัน แต่พบสมาชิกอย่างน้อย 7 คน ที่ขาดประชุมเป็นประจำ จนอาจจะเป็นเหตุให้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกสนช. (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
วันนี้ (15 ก.พ.60) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า เรื่องนี้หากมีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบ ทางผู้ตรวจการแผ่นดินต้องรับเรื่องไว้แต่ขณะนี้ทราบว่า ทาง พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว และหากทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ตรวจสอบทุกด้านอย่างรอบคอบ ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบอีก เพราะการทำหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่ต้องนำทุกเรื่องมาตรวจสอบ 
 
ขณะที่ พรเพชร ยืนยันว่าจะไม่มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีไอลอว์ เปิดเผยผลสำรวจ เกี่ยวกับการเข้าประชุมของสมาชิก สนช. ที่พบว่ามีสมาชิกอย่างน้อย 7 คนที่ขาดประชุมเป็นประจำจนอาจจะเป็นเหตุให้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิก สนช. เว้นแต่ได้ยื่นใบลาต่อประธานสภา เนื่องจากมีการยื่นใบลาอย่างถูกต้อง ส่วนที่ไม่ได้ร่วมลงมตินั้นจะนับว่าเป็นการขาดประชุมไม่ได้ โดยเรื่องนี้ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของ สนช. เนี่องจากผู้ที่ไม่ได้ร่วมลงมติมีเหตุผลอธิบายได้ทุกกรณี ไม่ได้หายไปเฉยๆ หรือขาดการลงมติโดยไม่ได้ลา อย่างไรก็ตาม ตนได้กำชับให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมและตนได้เข้มงวดกับการลาประชุมอยู่แล้ว โดยสมาชิกที่ลาต้องแสดงหลักฐานการไปปฏิบัติราชการที่ชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น