วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปลดพันเอกปลอมเอกสารขายรถยนต์ทหาร 1,136 คัน


ทบ.ปลดทหารกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ยศพันเอก ฐานปลอมเอกสารขายรถยนต์ทหารกว่า 1,136 คัน
 
1 ก.ค. 2560 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ตรวจพบบัญชีแจ้งการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ทหารโดย ขส.ทบ. จำนวน 9 ฉบับ เป็นรถรวมทั้งสิ้น 1,136 คัน โดยมีนายทหารยศ “พันเอก” เป็นผู้ดำเนินการ ว่าจากการตรวจสอบรายละเอียดแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จทั้งหมด รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสาร เช่น หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง ก็ไม่ใช่รถในอัตราของกองทัพบก การลงนามของผู้มีอำนาจตามหน้าที่ในเอกสารก็เป็นการปลอมแปลงขึ้นมาเอง ที่สำคัญในห้วงระยะเวลาดังกล่าวกองทัพบก โดย ขส.ทบ.ไม่ได้มีการประมูลรถขายทอดตลาดออกไปแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นเอกสารดังกล่าวทั้งหมดจึงเป็นเอกสารปลอมที่จัดทำขึ้นมาเอง
 
พ.อ.วินธัย กล่าวว่า ขณะนี้ ขส.ทบ.ได้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทางวินัยขั้นร้ายแรงแล้ว โดยการเสนอให้ปลดออกจากราชการ ส่วนการนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ยื่นขอจดทะเบียนให้กับรถยนต์คันใดที่อาจมีที่มาไม่ถูกต้องนั้นทางกรมขนส่งทางบกจะติดตามเพื่อขอเพิกถอนทะเบียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น