วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

'เทียนฉาย' ไม่หวั่นกระแสต้าน คสช. เชื่อไม่กระทบการปฏิรูป


ปธ. สปช. มั่นใจกระแสต้านรัฐบาลและคสช. ไม่กระทบการเดินหน้าปฏิรูป ด้านศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปเผยตัวเลข ประชาชน เสนอความคิดเห็น หลักพัน
ที่มาภาพ : เว็บข่าวรัฐสภา
24 พ.ย. 2557 - ที่รัฐสภา นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากรับฟังการยื่นข้อเสนอของกลุ่มปฏิรูปประเทศไทยเพื่อประชาชน ถึงประเด็นที่มีกลุ่มคนออกมาแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทำงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า มั่นใจว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมความเห็นของ สปช. และการปฏิรูปประเทศรวมทั้งไม่กังวลว่ากระแสต่อต้านดังกล่าวจะทำให้การปฏิรูปต้องสะดุดลง
เทียนฉายกล่าวต่อว่า ขณะนี้มีข้อเสนอแนะเข้ามาจำนวนมาก ครอบคลุมทุกด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และตั้งแต่สัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนว่าจะเริ่มปฏิรูปในด้านใดก่อน โดยวันที่ 29 พ.ย.นี้ จะเป็นวันเริ่มต้นในการรวบรวมประเด็นจากคณะกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทั้ง 18 คณะและจะมีเวลาถึง 20 วัน ก่อนจะสรุปประเด็นข้อเสนอแนะทั้งหมดจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 19 ธ.ค. เพื่อนำไปประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมั่นใจว่าการดำเนินการจะเสร็จทันตามกรอบเวลา
ขณะเดียวกันศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เปิดเผยตัวเลขขจำนวนครั้งที่ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นเข้ามาที่ศูนย์ฯ ในสัปดาห์แรก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน 1,680 ครั้ง ผ่านช่องทางทั้ง 9 ช่องทาง โดยช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเว็บไชต์ www.parliament.go.th/publicopinion ขณะที่ข้อมูลสถิติแบบแยกประเภทช่องทางการเสนอความคิดในช่วง 4 วันแรก (17-20 พ.ย. 2557) มีดังนี้
1. ยื่นด้วยตนเอง จำนวน 15 ครั้ง
 2. ทาง Call Center จำนวน 47 ครั้ง แยกเป็น เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ 2ครั้ง เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป 44 ครั้ง เรื่องอื่นๆ 1ครั้ง
 3. ทางโทรศัพท์ 19 ครั้ง แยกเป็น เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 1 ครั้ง เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฎิรูป 12 ครั้ง เรื่องอื่นๆ 6 ครั้ง
 4. ทางไปรษณีย์ แยกเป็นทางตู้ ปณ.999 จำนวน 4 ครั้ง ไปรษณีย์ทั่วไป 12 ครั้ง
 5. ทางเว็บไซต์ มีผู้เข้าใช้บริการ 621 คน มีจำนวนผู้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 4 ครั้ง เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป 6 ครั้ง เรื่องอื่นๆ 1 ครั้ง
6. ทางอีเมล์ 12 ครั้ง แยกเป็น เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 4 ครั้ง เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป 8 ครั้ง
7. ทางไลน์ พบว่ามีจำนวนผู้แอดไลน์ 244 ไลน์ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป 28 ครั้ง และ
8.ทางเฟซบุ๊ก พบว่า มีผู้กดไลค์แฟนเพจ 323 เฟซบุ๊ก เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 3 ครั้ง เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป 16 ครั้ง เรื่องอื่นๆ 6 ครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น