วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใครเป็นใครใน 'กรรมาธิการยกร่าง รธน.' พบหลายคนแนวร่วม 'นกหวีด'Tue, 2014-11-04 17:35


            สแกนใครเป็นใครใน กมธ.ยกร่าง รธน. พบหลายคนแนวร่วม กปปส. เช่น ชูชัย ไพบูลย์ จรัส สุภัทรา คำนูณ ปรีชา ปกรณ์ บรรเจิด ฯลฯ ขณะที่ "วิษณุ" ยืนยัน มีความรู้ครบทุกด้าน

           หลังจากที่เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ได้มีมติเห็นชอบ 20 รายชื่อ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แล้ว ต่อมา วันที่ 30 ต.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้เห็นชอบกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของ สนช. เพิ่มอีก 5 ราย

          ล่าสุดวันนี้ ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ทำเนียบรัฐบาลได้เห็นชอบเสนอรายชื่อ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ ครม. และ คสช. จำนวน 11 ราย

          โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงรายชื่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี ว่า รายชื่อทั้งหมด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้คัดเลือกเอง ซึ่งในส่วนของนายปกรณ์ ปรียากร เป็นอดีตสมาชิกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 รวมถึงเป็นที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ขณะที่ น.พ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นอดีตนักการเมือง โดยเป็นการดึงนักการเมืองน้ำดีเข้ามาร่วมเพื่อป้องกันการกล่าวหา ว่าผู้ที่เคยร่างรัฐธรรมนูญไม่เคยมาจากการเลือกตั้ง

          สำหรับนายเจษฎ์ โทณวณิก เป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ไฟแรง ส่วนนายสุจิต บุญบงการ เคยเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายกฤต ไกรจิตติ เคยเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ และเคยทำงานด้านมุษยชน ซึ่งการร่างรัฐธรรนูญครั้งนี้ ต้องดูเรื่องสิทธิเสรีภาพเข้าร่วมด้วย และยังมีนายวิชัย ทิตตภักดี ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ

ดังนั้นจำนวนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 36 ราย ประกอบด้วย

สัดส่วนของ คสช. 6 ราย ดังนี้

  • 1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็น ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
  • 2.นายสุจิต บุญบงการ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • 3.นายจรูญ อินทจาร อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  • 4.นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักวิชาการสยามประชาภิวัฒน์


บรรเจิด สิงคะเนติ ที่มาภาพ ‘บุญนิยม ทีวี’ สภาปฏิรูป ที่สวนลุมพินี 10 ก ย 56

  • 5.นายประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา ,อดีตประธานศาลอุทธรณ์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครอบครัว-ทรัพย์สินทางปัญญา และอาจารย์ด้านนิติศาสตร์
  • 6.นายกฤต ไกรจิตติ อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และเอกอัคราชทูตไทยในหลายประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น