วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

‘สุพจน์-อภิชาต’ นั่งรองประธาน กรธ.ร่างรัฐธรรมนูญ คาดร่างแรกออก ม.ค.59


6 ต.ค. 2558 อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นัดแรก ว่า การประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งรองประธาน และตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญๆ โดยที่ประชุมมีมติเลือก สุพจน์ ไข่มุกด์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง อภิชาต สุขัคคานนท์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และมีมติเลือก ปกรณ์  นิลประพันธ์และ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง เป็นเลขานุการกรรมการ พร้อมกันยังมีมติเลือก อมร วาณิชวิวัฒน์ และ นรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนการประชุม กรธ. นั้น เบื้องประธาน กรธ. กำหนดให้มีการประชุมในจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา 13.30 น. ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการ กรธ. ที่มีภารกิจงานประจำได้ทำงานในช่วงเช้า
อมร ยังเปิดเผยอีกว่า ที่ประชุม กรธ. ยังมีมติตั้งอนุกรรมการจำนวน 2 ชุด คือ อนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ และอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น เพื่อดำเนินงานในส่วนการประชาสัมพันธ์และการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่างรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ โฆษก กรธ. ยังเปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมยังมีการพูดคุยถึงกรอบการทำงานของ กรธ. ซึ่งประธาน กรธ. ระบุว่า มีระยะเวลาการทำงานที่จำกัด แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะทำงานได้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดคือ 180 วัน ส่วนจะนำร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญฉบับใดมาปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนี้
อย่างไรก็ตามโดยคาดว่า ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ปี 59 หลังจากนั้นจะเผยแพร่ต่อประชาชนและพรรคการเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญมายังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ยืนยันว่า การร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองได้อย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น