วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้ง ‘พล.อ.วรพงษ์’ นั่งปธ.บอร์ดนิคมอุตสาหกรรม คนใหม่


21 ต.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้(20 ต.ค.58) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร ให้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้วันที 16 ต.ค.2558
โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (12 พฤศจิกายน 2557) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางอรรชกา สีบุญเรือง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นั้น
บัดนี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 อนุมัติให้แต่งตั้ง พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแทนประธานกรรมการเดิมที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ พล.อ.วรพงษ์ นั้นนอกจากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมฯ แล้ว ยังเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เป็นอดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตเสนาธิการทหาร และอดีตเจ้ากรมยุทธการทหาร รวมทั้งเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 58ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้ง พล.อ.วรพงษ์ เป็น พลเรือเอกและพลอากาศเอก และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ อีกด้วย
ขณะที่ นางอรรชกา สีบุญเรือง ที่ลาออกจากประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวนั้น ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น