วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คสช.สั่งเบรกสัมมนาร่างรัฐธรรมนูญที่นิด้า-คมสันโอดเริ่มต้นก็วิจารณ์ไม่ได้แล้ว


เวทีสัมมนาศุกร์นี้ ซึ่งคาดหมายว่านักวิชาการกลุ่ม "สยามประชาภิวัฒน์" บรรเจิด-พิชาย-คมสัน รวมทั้งสุริยะใส จะแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญนั้น ล่าสุด คมสัน โพธิ์คง หนึ่งในวิทยากรเปิดเผยว่ายกเลิกจัดสัมมนาแล้ว เนื่องจาก คสช. ไม่อนุญาต
ตามที่ในวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. นี้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า จะมีการสัมมนาวิชาการ "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ กรธ. ... ปฏิรูปได้จริงหรือ?" โดย บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีนิติศาสตร์ นิด้า อุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการนิด้าโพล คมสัน โพธิ์คง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สุริยะใส กตะศิลา ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย และสุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ล่าสุดในเฟซบุ๊คของ คมสัน โพธิ์คง หนึ่งในวิทยากรเสวนา ได้แจ้งยกเลิกสัมมนาโดยระบุว่า "ประกาศยกเลิกการจัดสัมมนาครับ เนื่องจาก คสช.ไม่อนุญาตให้จัด เริ่มต้นก็วิจารณ์ทางวิชาการไม่ได้ซะแล้ว ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอะไรดี"
โดยวงเสวนาดังกล่าว คาดหมายว่าจะเป็นเวทีแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์ ของนักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ ซึ่งก่อตั้งและเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2555 ทั้งพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, คมสันต์ โพธิ์คง และบรรเจิด สิงคะเนติ นอกจากนี้ สุริยะใส กตะศิลา ซึ่งเคยเคลื่อนไหวกับพันธมิตรฯ และ คปท. นั้น ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น