วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปชป.เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพจุดยืนผู้เห็นต่างลงประชามติ รธน.


พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องทุกฝ่ายให้เกียรติและเคารพจุดยืนของทั้งผู้เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
 
24 ก.ค. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ออกมาแสดงจุดยืนเห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญพร้อมเหตุผลประกอบมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะแสดงออกถึงจุดยืนของตนและหมู่คณะ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าในโลกสื่อโซเชียลได้มีปฏิกิริยาแสดงออกต่อผู้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญด้วยถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อหวังทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ที่แสดงออกว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะแม้เราจะมีความเห็นต่างหรือแย้งกับผู้ที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่ รุนแรง ก้าวร้าว บิดเบือนข้อเท็จจริงโจมตีกันโดยไม่มีเหตุผล แต่ควรให้เกียรติและเคารพในความเห็น จุดยืนที่แตกต่าง
 
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ออกมาแสดงจุดยืนเห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญพร้อมเหตุผลประกอบมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะแสดงออกถึงจุดยืนของตนและหมู่คณะ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าในโลกสื่อโซเชียลได้มีปฏิกิริยาแสดงออกต่อผู้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญด้วยถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อหวังทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ที่แสดงออกว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะแม้เราจะมีความเห็นต่างหรือแย้งกับผู้ที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่ รุนแรง ก้าวร้าว บิดเบือนข้อเท็จจริงโจมตีกันโดยไม่มีเหตุผล แต่ควรให้เกียรติและเคารพในความเห็น จุดยืนที่แตกต่าง
 
“เพื่อให้การทำประชามติเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น ควรคำนึงถึงพื้นฐานที่สำคัญ คือ ไม่ควรสร้างบรรยากาศการทำประชามติ เป็นเรื่องการเอาชนะคะคานกันโดยไร้เหตุผล ไม่ว่าผลการทำประชามติจะออกมาว่าเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ตามไม่ควรเป็นเรื่องแพ้ ชนะ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรทำให้ผลการทำประชามติเป็นชัยชนะร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งการทำให้เกิดชัยชนะร่วมกันของทุกฝ่ายได้ ต้องช่วยกันทำให้ผลการทำประชามติเกิดความชอบธรรมจึงควรละเว้นการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรม และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ที่เห็นชอบ และไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญให้ความเคารพจุดยืนที่แตกต่างของกันและกัน พร้อมที่จะรับฟังความเห็นต่างด้วยเหตุผล” นางองอาจ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น