วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สมัชชาเสรี มช. แจกเอกสารเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญมีชัย - จนท.สภาตามเก็บเกลี้ยง


สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร เปิดเวทีสัญจร 3 จังหวัด “รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง” โดยเวทีซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ เดินแจกเอกสาร “ความเห็นแย้งต่อร่างรัฐธรรมนูญ” แต่แจกไปได้ 5 นาที ก็ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเดินเก็บเอกสารคืนทั้งหมด
ที่มาของภาพ: เพจสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
4 ก.ค.59 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง” โดยเดิมนั้นนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีกำหนดเดินทางมาร่วมงาน แต่ได้ยกเลิกกำหนดการมา วิทยากรหลักที่ร่วมพูดคุยในงานเสวนาจึงมีนายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ตามจดหมายและเอกสารของโครงการเสวนา นี้ที่สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรทำถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุวัตถุประสงค์กิจกรรมว่าเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการก่อนและหลังทำประชามติ จนนำไปสู่การเลือกตั้ง จึงมีการขอให้ส่งนักศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวนคณะละ 15 คน
ตัวโครงการระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation) จำนวน 700,000 บาท เพื่อจัดเวทีในลักษณะนี้จำนวน 3 ครั้ง ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมมีผู้เข้าร่วมราว 300 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา และครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับค่าเดินทางจำนวน 100 บาท นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบทั้งทหารและตำรวจราว 40 นาย คอยสังเกตการณ์ในเวทีเสวนา
ทั้งนี้ในระหว่างการเสวนาได้มีกลุ่มนักศึกษาจากสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ได้เดินแจกเอกสารความเห็นแย้งต่อร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดทำโดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่ อย่างไรก็ตามผู้จัดงานไม่ยอมให้มีการแจกเอกสารดังกล่าว โดยเมื่อกลุ่มนักศึกษาแจกเอกสารดังกล่าวได้ราว 5 นาที ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเดินเก็บเอกสารดังกล่าวไปในทันที แต่ไม่ได้มีการดำเนินการใดกับผู้แจกเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น