วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อีสานใหม่ออกคำแถลง “เราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ” จากรัฐบาลทหาร


ขบวนการอีสานใหม่ออกคำแถลง หลังจบขบวน Walk4Rights ชี้พบปัญหาละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนหลายพื้นที่ ระบุชัดภายใต้การปกครองของ คสช. นับวันยิ่งทำลายความเป็นมนุษย์ของคนอีสาน ยันชัด ไม่ร่วม ไม่รับร่าง รธน. จากรัฐบาลทหาร
8 ก.ค. 2559 ขบวนการอีสานใหม่ได้ออกคำแถลงอีสานใหม่ หลังจากได้จัดกิจกรรม “Walk for Rights” เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสานเสร็จสิ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเดินเท้าไปทั่วภาคอีสานเพื่อเปิดปมปัญหาผลกระทบจากการโครงการพัฒนาของรัฐ และเอกชน ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน โดยเดินเป็นระยะทางราว 800 กิโลเมตร ระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งเริ่มต้นแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2559 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา
โดยในคำแถลงของขบวนการอีสานใหม่ได้ระบุถึง เรื่องสิทธิซึ่งเป็นสิ่งที่มีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด รัฐมีหน้าเพียงคุ้มครองดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาน ไม่ใช้มีหน้าที่ควบคุม พร้อมทั้งระบุด้วยว่า โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชน ไม่สามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็ม ควรจะต้องหยุดโครงการต่างๆ ไว้ก่อน เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง ให้ประชาชนได้มีสิทธิในการตัดสินใจตามวิถีประชาธิปไตย
ทั้งในคำแถลงดังกล่าว ยังได้ประกาศว่า ขบวนการอีสานใหม่ จะ ไม่ร่วม ไม่รับ รัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐบาลทหาร รวมถึงรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน และไม่มีผู้ใดจะข่มขู่บีบบังคับสิทธิในการที่จะไม่รับรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรม
00000
คำแถลงอีสานใหม่
ด้วยขบวนการอีสานใหม่ ได้จัดกิจกรรม “Walk for Rights เดินเพื่อสิทธิเพื่อชีวิตคนอีสาน” เพื่อเยี่ยมยามถามข่าวเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในภาคอีสาน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมอันหลากหลายในแผ่นดินอีสาน ทั้งหมด 10 จังหวัดจากจังหวัดชัยภูมิจนถึงจังหวัดสุรินทร์ จึงพบว่า ทั่วทั้งภาคอีสานได้ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งทางด้านสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ประชาชนคนอีสานต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้าทั่วทุกหัวระแหง โดยเฉพาะสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ลุกลานปล้นชิงทรัพยากรอย่างหนักหน่วง ทั้งจากโครงการการพัฒนาของรัฐ เอกชน และนโยบายต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น นโยบายทวงคืนผืนป่า นโยบายการจัดการน้ำ นโยบายส่งเสริมการทำธุรกิจเหมืองแร่ และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในสถานการณ์สังคม ณ ปัจจุบัน ด้วยหวังว่าหลักการสิทธิมนุษยชนจะลงหลักปักฐานในสังคมอีสาน เราได้ยืนยันว่าเรามีสิทธิที่จะเดิน เดินเพื่อพบปะพี่น้องของเรา ด้วยเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอีสาน
การบริหารประเทศภายใต้รัฐบาล คสช. ที่นับวันยิ่งจะทำลายสิทธิเสรีภาพของเรา ทำลายความเป็นมนุษย์ของคนอีสาน ทำลายวิถีทางความเป็นอีสาน ดังนั้น เพื่อสรรค์สร้างแนวทางอีสานใหม่ เราจึงขอประกาศต่อสาธารณะมา ณ ที่นี้ว่า
1. เรามีสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเราจนกว่าจะตาย แม้แต่ในยามที่สังคมไม่เป็นประชาธิปไตย สิทธิของเราจะถูกละเมิดไม่ได้
2. การพัฒนาใด ๆ ก็ตามที่เกิดในยุคของรัฐบาลทหาร เป็นกระบวนการที่ล้วนแต่ไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่แรก จึงต้องหยุดการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ จนกว่าสังคมจะเป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง ให้ประชาชนได้มีสิทธิในการตัดสินใจตามวิถีประชาธิปไตย
3. เราอีสานใหม่ขอประกาศว่า เราจะ ไม่ร่วม ไม่รับ รัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐบาลทหาร รวมถึงรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน และไม่มีผู้ใดจะข่มขู่บีบบังคับสิทธิในการที่จะไม่รับรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมของเราได้
ด้วยจิตสิทธิมนุษยชนคนอีสาน
ขบวนการอีสานใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น