วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อียูห่วงไทยใช้กฎหมายหมิ่นประมาทในทางที่ผิดเพิ่มขึ้น

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ออกแถลงการณ์ห่วงใยเกี่ยวกับการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทในทางที่ผิดที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ "ห่วงใยเกี่ยวกับการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทในทางที่ผิดที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์จากสหภาพยุโรป
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทในทางที่ผิดที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย
 
           สหภาพยุโรปมีความมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทั่วโลก สหภาพยุโรปมีความกังวลต่อการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทในทางที่ผิดที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย สหภาพยุโรปเห็นว่ากฎหมายหมิ่นประมาทไม่ควรถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายในประเด็นสาธารณะต่างๆ เพราะนับเป็นภัยร้ายแรงต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก การดำเนินคดีล่าสุดต่อนายแอนดี้ ฮอลล์ นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน นายอลัน มอริสสัน และ นางสาวชุติมา สีดาเสถียร นักข่าวสำนักพิมพ์ภูเก็ตหวาน และ นายแอนดรูว์ ดรัมมอนด์ นักข่าวอิสระ ทำให้เห็นได้ว่ากฏหมายหมิ่นประมาทนั้นได้ถูกนำมาใช้ในการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย สหภาพยุโรปใคร่ร้องขอให้ทางการไทยปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทย เราขอเรียกร้องให้สภาปฏิรูปแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อกฏหมายหมิ่นประมาทจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการวิเคราะห์และการอภิปรายอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมอีกต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น