วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

‘ผบ.เหล่าทัพ’ หารือนัดแรกให้ความสำคัญปกป้องสถาบันฯ ตั้ง 'กองสงครามไซเบอร์'


19 ต.ค. 2558 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้ ให้ความสำคัญในการถวายความจงรักภักดี ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของ ปวงชนชาวไทย และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในทุกโอกาส รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ อย่างเต็มขีดความสามารถ
ด้านนโยบายทั่วไปให้ความสำคัญในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านสงครามไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น เน้นย้ำทุกเหล่าทัพให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพ ประชาชน และประเทศชาติ
ทั้งนี้ในวัน 3 พ.ย. 2558 กองทัพไทยได้เรียนเชิญคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันประเทศ และการทหาร เยี่ยมชมกิจการทางทหารของกองทัพไทยด้วย
โดยผู้จัดการออนไลน์ รายงานเพิ่มเติม ถึง พล.อ.สมหมาย ซึ่งให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมตอนหนึ่งว่า สำหรับเรื่องพิเศษที่ตนเน้นย้ำ คือ ประเด็นสงครามทางไซเบอร์ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงจัดตั้งกองสงครามไซเบอร์ พร้อมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์ไซเบอร์ของกองทัพขึ้นอีกด้วย ส่วนกองทัพรูปแบบใหม่ที่เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2559 นั้น ในความเป็นจริงทุกกองทัพในอาเซียนมีความสัมพันธ์กันมานานแล้ว ไม่ว่าจะกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีกิจกรรมหลัก 12-15 กิจกรรม อาทิ กองทัพบก มีการแข่งขันยิงปืนอาเซียนที่ประเทศไทย และมีการประชุม ผบ.สส.อาเซียน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนัยสำคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ตนคิดว่าเราจะได้ประโยชน์ก็คือ ลดการเผชิญหน้ากันของกองทัพ ไม่แทรกแซงกิจการภายในต่อกัน และพยายามใช้ประโยชน์จากชาติในอาเซียน บวกกับประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น