วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เครือข่ายนักวิชาการต่างประเทศ เรียกร้องปล่อย 7 น.ศ.รณรงค์ประชามติ


เครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง หรือ Scholars at Risk (SAR) กระตุ้นนักวิชาการ-นักศึกษาทั่วโลกเรียกร้องประยุทธ์ปล่อย 7 ประชาธิปไตยใหม่
30 มิ.ย. 2559 เครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง หรือ Scholars at Risk (SAR) ในกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ออกจดหมายเปิดผนึกรณรงค์ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปล่อยนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 7 คนที่ถูกกักขังโดยทันที และหยุดการดำเนินคดีนักศึกษาที่แสดงออกความคิดเห็นอย่างสันติ
จดหมายเปิดผนึกดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีการจับกุมนักศึกษาและสมาชิกสหภาพแรงงาน จำนวน 13 คน ที่ทำกิจกรรมแจกเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่จะลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่การเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการละเมิดกฎหมาย มีการจับและยึดเอกสารโดยทันที ทั้งนี้ 13 นักกิจกรรมนักศึกษาและแรงงานถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ในประเด็นที่ชุมนุมเกิน 5 คน ฝ่าฝืนมาตรา 61 พ.ร.บ.ประชามติ พ.ศ.2559 (ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย) และประกาศ คมช. 25/2549 เรื่องฝ่าฝืนไม่พิมพ์ลายนิ้วมือตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจมีทั้งโทษจำคุก เสียค่าปรับ และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในกลุ่ม 13 คนมี 6 คนยื่นขอประกันตัวและได้รับอนุญาตจากศาลทหารในเวลาต่อมา แต่  7 คนที่ถูกกักขังอยู่ไม่ขอประกันตัวและยืนยันว่าการกระทำไม่ผิดกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ศาลทหารสั่งฝากขังผัดแรก และในวันที่ 5 กรกฎาคม จะมีการฝากขังผัดสอง
เครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง (SAR)  เขียนจดหมายเปิดผนึกและชวนสมาชิกในเครือข่ายส่งจดหมายถึงพันเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ และอัยการสูงสุด ด้วยการส่งฉบับถึงทั้ง จอห์น เคร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และ ซาอิด ราอัด อัล ฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องปล่อยให้นักศึกษา 7 คนที่ถูกกักขังอยู่ในเรือนจำโดยทันที และยกเลิกข้อหาและหยุดกระบวนการดำเนินคดีต่อทั้งอีก 6 คนที่ถูกจับในเวลาเดียวกัน พร้อมยืนยันว่าการกระทำของนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิทธิที่ควรถูกปกป้อง ไม่ใช่ละเมิด
สำหรับเครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง (SAR) เป็นเครือข่ายของนักวิชาการและสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ร่วมตัวกันปกป้องนักวิชาการและนักศึกษาที่ถูกคุกคามโดยรัฐและสนับสนุนและส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ โดยจะมีการบันทึกกรณีการจับกุม กักขัง การสังหาร และการละเมิดสิทธิชนิดอื่น นอกจากนี้ SAR ยังทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพทางวิชาการและการแสดงออกความคิดเห็นอย่างสันติโดยนักวิชาการและนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น