วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เพื่อไทย ขอผู้มีอำนาจยุติดำเนินคดีผู้เห็นต่างเคลื่อนไหวค้านร่างรธน.


<--break- />10 ส.ค. 2559 พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ออกคำแถลง เรื่อง เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้เห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ และเร่งสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ว่า พรรคพท.ขอเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1.ควรพิจารณาปล่อยตัว “ผู้มีความเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ที่ถูกจับกุม ด้วยเหตุเพราะปัจจุบันการทำประชามติได้สิ้นสุดลงแล้ว การดำเนินการกับผู้เห็นต่างดังกล่าวจึงควรจะยุติลง ในส่วนของผู้มีอำนาจและผู้บังคับใช้กฎหมาย ควรจะได้ใช้ดุลยพินิจในทางสร้างสรรค์ว่าการเผยแพร่ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 การวิพากษ์วิจารณ์หรือการมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่แตกต่างกันเป็นปกติวิสัยของคนในสังคมที่อาจมีความเห็นแตกต่างกันได้ จึงไม่ควรจะตั้งข้อหาขนาดว่ากระทำผิดอาญาร้ายแรงถึงขั้นเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักร ทั้งนี้หากรัฐยังคงยืนยันที่จะดำเนินการอยู่ต่อไป ก็ควรต้องใช้กระบวนการยุติธรรมปกติ อนึ่ง ได้ทราบว่าผู้ถูกคุมขังบางส่วนมีสุขภาพร่างการที่ไม่สมบูรณ์ มีโรคประจำตัว การควบคุมกักขังบุคคลเหล่านี้จึงควรคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างสูง
และ 2. เนื่องจากปัจจุบันการลงคะแนนประชามติได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ควรพิจารณาเสริมสร้างให้มีบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นต่างจากทุกภาคส่วนให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้าน เพื่อที่กฎหมายดังกล่าวจะสามารถนำพาประเทศไทยให้เดินต่อไปได้ด้วยการยอมรับจากทุกฝ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น