วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ศาล รธน. นัดวินิจฉัย รัฐบาลมีอำนาจแก้คำปรารภร่าง รธน.หรือไม่ 26 ต.ค.


19 ต.ค. 2559 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แถลงว่า ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้รับคำร้องที่คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 5 วรรคสอง ว่านายกรัฐมนตรีจะปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 ได้หรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 แต่ไม่มีบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญให้อำนาจคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในอันที่จะดำเนินการดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว และเห็นว่าเป็นประเด็นให้วินิจฉัยข้อกฎหมายเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเรียกเอกสาร หรือให้บุคคลเข้าชี้แจง ประกอบกับกรณีดังกล่าวมีเรื่องกำหนดเวลาที่รัฐบาลต้องนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย คณะตุลาการจึงได้นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันที่ 26 ต.ค. เวลา 13.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น