วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สปสช.ยืนยัน 30 บาทไม่มีการเปลี่ยน ไม่ใช่การสงเคราะห์


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมากว่า 1 ปี และระหว่างกระบวนการคัดสรรเลขาธิการ สปสช.คนใหม่นั้น งานของ สปสช.ยังเดินหน้าต่อไป การแต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการก็เพื่อเสริมการทำงานในตำแหน่งที่ว่างเว้นลงเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
เขากล่าวอีกกว่า ที่ผ่านมามีกระแสว่าจะมีการล้มระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ 30 บาท บ้างก็ว่าจะเปลี่ยนหลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขอยืนยันว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด
“ในฐานะของหน่วยงานระดับปฏิบัติการด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทำงานร่วมกับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการการแพทย์แก่ประชาชน สปสช.ขอยืนยันว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นเช่นที่ รมว.สาธารณสุขกล่าวย้ำตลอดคือ สิ่งที่ดีอยู่แล้วยังคงอยู่ต่อไป และจะทำให้ดียิ่งขึ้น ส่วนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคก็แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป โดยคงหลักการสำคัญคือการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และป้องกันการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งทุกอย่างอยู่บนฐานของการเป็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นสิทธิตามกฎหมายของประชาชน” รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น